Η Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ενότητα και Διαφορετικότητα στη Ρωμαϊκή Αρχαιότητα

 

SCIENTIFIC WORKSHOP

Batumi, 5th-6th November 2014

Abstracts

Programme

 

Sinope workshop

Visits Balatlar Church